Tag Archives: fruits

Sữa organic là gì?

Sữa Organic là gì?

Sữa Organic là gì? Sữa hữu cơ (organic milk) và sữa thông thường (regular milk) như “Cô Gái Hà Lan”, “TH True Milk”… Đều tốt cho sức khỏe, tuy nhiên các loại sữa hữu cơ được đánh giá giúp tạo ra hệ thống miễn dịch mạnh và tốt hơn. Sữa hữu cơ: Được sản xuất […]